مجموعه کتاب‌های هاکوپیان

عضو خبرنامه هاکوپیان شوید

در صورت تمایل به دریافت آخرین اخبار و همچنین معرفی کتاب های جدید و در حال انتشار، از طریق فرممقابل در خبرنامه انتشارات هاکوپیان عضو شوید.


معرفی کتاب‌های هاکوپیان

با توجه به حرکت شتابان مد در عرصه‌ی بین المللی و تنوع خواهی سیری ناپذیر آن نیازمند منابعی هستیم که توانایی طراحی را منتقل نموده و ایده‌هایی جهت طراحی خلاقانه‌ی مد جدید ارائه نماید. انتشارات هاکوپیان در راستای تحقق بخشیدن به رسالت فرهنگی خود، کتاب‌هایی را در زمینه‌ی مد و طراحی لباس ترجمه و تالیف نموده‌ است.

جناب آقای سوبات هاکوپیان مؤسس انتشارات هاکوپیان